Pempa Strážce z Tibetu
   
8 týždňov 8 týždňov
   
10 týždňov 10 týždňov
   
11 týždňov 11 týždňov
   
4 mesiace 4 mesiace
   
Prvá výstava  
   
Pempa má 6 mesiacov Celoslovenská výstava Banská Bystrica Máj 2006
Pempa má 8 mesiacov Pempa leto 2007
Pempa má 10 mesiacov